Κατάστημα ›› ALOIKI


ALOIKI PERIOD 31'' CRUISER LONGBOARD

SALE!

101.50 € 91.35 €
ALOIKI DESERT 28''CRUISER LONGBOARD

SALE!

113.00 € 101.70 €
ALOIKI KAILUA 30''CRUISER LONGBOARD

SALE!

113.00 € 101.70 €
ALOIKI L.A. 32'' CRUISER LONGBOARD

SALE!

113.00 € 101.70 €
ALOIKI BYRON 40'' PINTAIL LONGBOARD

SALE!

145.50 € 130.95 €
ALOIKI CHILL 33'' MINI PIN LONGBOARD

SALE!

145.50 € 130.95 €
ALOIKI MANHATTAN 37.8'' KICKTAIL LONGBOARD

SALE!

ALOIKI PELICAN 36.5'' KICKTAIL LONGBOARD

SALE!

ALOIKI ZUNGA 40'' LONGBOARD

SALE!

145.50 € 130.95 €
ALOIKI EMERALD PINTAIL 40'' LONGBOARD

SALE!

146.50 € 131.85 €
ALOIKI CROSSING 36.5 KICKTAIL LONGBOARD

SALE!

ALOIKI ROCK 7.8 COMPLETE

SALE!

78.00 € 70.20 €
ALOIKI TRIANGLE 7.6 COMPLETE

SALE!

78.00 € 70.20 €
ALOIKI VAN 7.7 COMPLETE

SALE!

78.00 € 70.20 €